Privatlivspolitik for Modern Relations ApS

 

Denne privatlivspolitik beskriver hvordan, Modern Relations ApS (”vi/os”) CVR-nr nr. 41056037, Bygmestervej 8, 5600 Faaborg som den dataansvarlige, indsamler og behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med os, f.eks. ved besøg på vores hjemmeside, ved etablering af kundeforhold eller som samarbejdspartner/leverandør.

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger til bestemte virksomhedsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler derfor kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte René Jansen på info@modernrelations.dk

 

Behandling af personoplysninger

I overensstemmelse med ovenstående kan vi behandle følgende personoplysninger:
 

For kunder

Almindelige personoplysninger: Personoplysninger til brug for administrering af din bestilling; navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Særlige kategorier af personoplysninger: Som udgangspunkt behandler vi ikke personoplysninger af særlig karakter, men da vores produkter er særfremstillet og signalerer seksuelle præferencer, kan vi efter omstændighederne behandle følsomme personoplysninger i form af seksuel orientering.

 

Indsamling af personoplysninger

Vi indhenter personoplysninger direkte hos dig som kunde.
Er du kontaktperson eller ansat hos en af vore leverandører eller samarbejdspartnere, indsamler vi navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger ved kommunikation med dig eller din arbejdsgiver.

 

Formålet med behandlingen af personoplysninger er:

1) At drive vores forretning, herunder sikre at det er de rigtige oplysninger vi har på vores kunder og kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere.

2) At sikre, at vi kan behandle din henvendelse tilfredsstillende og med det formål at håndtere din bestilling af produkter.

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er for at opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b og vores legitime interesser i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.

Vi kan også behandle personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, det følger af en retlig forpligtelse, for at et retskrav kan fastlægges gøres gældende eller forsvares, eller på anden måde følger af lov.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver alene personoplysninger, dog aldrig til tredjelande, hvor det er nødvendigt, herunder til øvrige samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere, som er godkendt til at bistå i forbindelse med vores almindelige drift.
Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, herunder til praktiske og administrative hensyn, som følger af regnskabslovgivningen. Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi har en aktiv relation til dig og i 5 år derefter. I særlige tilfælde kan vi, om nødvendigt, behandle dine personoplysninger i en kortere eller længere periode, herunder ved tilfælde af en verserende eller potentiel retsstridighed.

 

Dine rettigheder

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret. Du har altid ret til at anmode om udøvelse af en af nedenstående rettigheder. Muligheden for at imødekomme din anmodning kan dog i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt eller fordi en undtagelse heraf finder anvendelse.
Dine rettigheder er følgende:

  • ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig,
  • ret til at få dine personoplysninger berigtiget,
  • ret til sletning, når visse betingelser er opfyldt,
  • ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger,
  • ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt,
  • ret til indsigelse samt
  • ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beror vores behandling af dine personoplysninger på et samtykke kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Du kan søge mere information i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

 

Henvendelser og klage

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik eller ønsker du at udøve dine rettigheder kan René Jansen kontaktes på info@modernrelations.dk

Vi bestræber os på, at løse din henvendelse så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, har du ret til at klage til Datatilsynet:

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Tlf. 33 19 32 00, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet.
Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 30. marts 2020.

da_DKDansk