Personvernregler for Modern Relations ApS

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Modern Relations ApS ("Vi oss") CVR-nr. 41056037, Bygmestervej 8, 5600 Faaborg som behandlingsansvarlig, samler inn og behandler din personlige informasjon når du er i kontakt med oss, f.eks. ved å besøke nettstedet vårt, ved å etablere kundeforhold eller som partner / leverandør.

Vi behandler i utgangspunktet bare vanlige personopplysninger for visse bedriftsrelaterte formål og på grunnlag av legitime interesser. Vi behandler derfor bare personopplysninger som er relevante og nødvendige for å oppfylle de oppgitte formålene.

Vi sørger for at personopplysningene dine behandles i samsvar med de til enhver tid gjeldende databeskyttelsesreglene. Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personlige opplysninger, kan du kontakte René Jansen på info@modernrelations.dk

 

Behandling av personopplysninger

I samsvar med ovenstående kan vi behandle følgende personopplysninger:
 

For kunder

Generell personlig informasjon: Personlig informasjon for bruk i administrasjonen av bestillingen din; navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Spesielle kategorier av personopplysninger: Som utgangspunkt behandler vi ikke personopplysninger av spesiell karakter, men ettersom produktene våre er skreddersydd og signaliserer seksuelle preferanser, kan vi, avhengig av omstendighetene, behandle sensitive personopplysninger i form av seksuell orientering.

 

Innsamling av personlig informasjon

Vi samler inn personlig informasjon direkte fra deg som kunde.
Hvis du er en kontaktperson eller en ansatt hos en av våre leverandører eller partnere, samler vi inn navn, stillingstittel, telefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon når vi kommuniserer med deg eller din arbeidsgiver.

 

Formålet med behandlingen av personopplysninger er:

1) Å drive vår virksomhet, inkludert å sikre at det er riktig informasjon vi har om våre kunder og kontakter med våre partnere.

2) For å sikre at vi kan behandle forespørselen din på en tilfredsstillende måte og med det formål å håndtere din bestilling av produkter.

Vi behandler bare din personlige informasjon for visse formål når vi har en juridisk grunn.

 

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle en kontrakt, i samsvar med artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. Artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og våre legitime interesser i artikkel 6 nr. 1 i databeskyttelsesforordningen 1 (f), med mindre interessene til den registrerte eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger, har forrang.

Vi kan også behandle personopplysninger hvis du har gitt ditt samtykke, det følger av en juridisk forpliktelse, for at et juridisk krav som skal fastsettes blir hevdet eller forsvart, eller på annen måte følger av loven.

 

Utlevering av din personlige informasjon

Vi videreformidler bare personopplysninger, men aldri til tredjestater der det er nødvendig, inkludert til andre partnere, leverandører og databehandlere som er godkjent for å hjelpe i forbindelse med vår normale drift.
Personlig informasjon kan videreformidles til offentlige myndigheter hvis utvekslingen er lovpålagt.

 

Lagring og sletting av din personlige informasjon

Vi lagrer din personlige informasjon så lenge det er nødvendig, inkludert av praktiske og administrative årsaker, som følger av regnskapslovgivningen. Som regel lagrer vi din personlige informasjon så lenge vi har et aktivt forhold til deg og i 5 år deretter. I spesielle tilfeller kan vi, om nødvendig, behandle dine personlige data i en kortere eller lengre periode, inkludert i tilfelle en pågående eller potensiell søksmål.

 

Dine rettigheter

Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte din personlige informasjon og sikre dine rettigheter som registrert. Du har alltid rett til å be om utøvelse av en av følgende rettigheter. Imidlertid kan muligheten til å imøtekomme forespørselen din i noen tilfeller være begrenset, f.eks. fordi visse vilkår må være oppfylt eller fordi et unntak gjelder.
Dine rettigheter er som følger:

  • retten til å få tilgang til personopplysningene vi behandler om deg,
  • retten til å få korrigert dine personlige data,
  • rett til sletting når visse vilkår er oppfylt,
  • retten til å begrense behandlingen av dine personopplysninger,
  • rett til dataportabilitet, dvs. hvis visse vilkår er oppfylt,
  • innsigelsesrett også
  • retten til ikke å bli gjenstand for en beslutning basert utelukkende på automatisk behandling, inkludert profilering.

Hvis behandlingen av dine personlige data er avhengig av et samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Hvis et samtykke blir tilbakekalt, vil dette imidlertid ikke påvirke behandlingen av personopplysninger som fant sted før tilbakekallingen.

Du kan søke etter mer informasjon i Datatilsynets guide til de registreredes rettigheter, som du finner her.

 

Henvendelser og klager

Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan René Jansen kontaktes info@modernrelations.dk

Vi prøver å løse forespørselen din så snart som mulig. Hvis du er misfornøyd med svaret vårt, har du rett til å klage til Datatilsynet:

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby Tlf. 33 19 32 00, eller via e-post: dt@datatilsynet.dk.

 

Endringer i personvernreglene

Denne personvernerklæringen vil bli oppdatert etter behov på grunn av endringer i databeskyttelsesloven og praksis.
Dato for siste endring av personvernregler: 30. mars 2020.

nb_NONorsk bokmål